Wsparcie marketingowe, standardy pracy, pomoc w organizacji dnia otwartego i inne działania wspierające.